Tìm ra khóa học phù hợp với yêu cầu bản thân

Thời gian biểu

Thời gian biểu
Buổi sáng (Lớp Sơ cấp)9:00~12:50
Buổi chiều (Lớp trung cấp)13:30~16:50
1 tiết học45 phút
Nghỉ giải lao5 phút và 10 phút
Nội dung 1 ngày học
Hán tự
Shadowing
9:30~10:15
ー5 phútー
Ôn tập Hội thoại10:20~11:05
ー10 phútー
Ngữ pháp sử dụng trong hội thoại bài mới11:15~12:00
ー5 phútー
Liên tục thay đổi 4 kĩ năng mỗi buổi học
Đọc hiểu – Nghe hiểu
Luyện nói – Luyện viết
12:05~12:50