tokyo-cocoro-japanese-language-school-private-lesson

Các ngày trong tuần: Thứ Hai-Thứ Sáu 9: 30-18: 00

Học sinh có thể tự do lựa chọn các nội dung sau: Kì nhập học ・Số buổi học ・ Giáo trình ・Tốc độ bài giảng v..vv.. Ngoài ra, học sinh còn có thể trao đổi với giáo viên về mục đích học tiếng Nhật (như để hội thoại cơ bản, sử dụng trong công việc, ôn luyện cho kì thi JLPT..)

Từ đó, giáo viên sẽ lên lịch trình giảng dạy cụ thể cho học sinh.

Chi phí khóa học tư nhân

Khóa họcThời gian họcPhí nhập họchọc phíPhí thiết bị – Hoạt động ngoại khóa
Tiết học cá nhânCó thể trao đổi trong trường hợp đặc biệt10,000¥Từ 3,200 yên đến 5,500 yên/ 50 phútKhông có