Trường Nhật ngữ Tokyo Cocoro trong 1 năm bao gồm 4 học kì (Tháng 1・ Tháng 4 ・ Tháng 7 ・ Tháng 10)

Mỗi học kì bao gồm bài kiểm tra giữa kì và cuối kì

Trình độ Trung cấp sẽ ôn luyện chuẩn bị cho kì thi JLPT

Các hoạt động và lễ hội tiếp theo

Kế hoạch học tập trong năm

Tháng 4

Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8

Tháng 9

Lễ nhập học tháng 4Buổi tư vấn cho học sinh lần 1Kiểm tra cuối kìKì thi năng lực tiếng Nhật JLPTNghỉ HèKiểm tra cuối kì
Bắt đầu kì học tháng 4Hoạt động ngoại khóa lần 1Hoạt động ngoại khóa lần 2Bắt đầu kì học tháng 7Buổi tư vấn cho học sinh lần 2Hoạt động ngoại khóa lần 4
Kiểm tra sức khỏe định kì  Tanabata  
   Hoạt động ngoại khóa lần 3  

Tháng 10

Tháng 11Tháng 12Tháng 1Tháng 2

Tháng 3

Lễ nhập học kì tháng 10Buổi tư vấn cho học sinh lần thứ 3 (Dành cho học sinh nhập học kì tháng 4)Kì thi năng lực tiếng Nhật JLPTBắt đầu kì học tháng 1Buổi tư vấn cho học sinh lần thứ 2 (dành cho học sinh kì tháng 10)Kiểm tra cuối kì
Kiểm tra sức khỏe định kìBuổi tư vấn cho học sinh lần thứ 1 (Dành cho học sinh nhập học kì tháng 10)Kiểm tra cuối kì Hoạt động ngoại khóa lần 7Lễ tốt nghiệp khóa 1 năm và khóa 2 năm
 Hoạt động ngoại khóa lần 5Hoạt động ngoại khóa lần 6  Hoạt động ngoại khóa lần 8
  Nghỉ Đông  Nghỉ Xuân

4月

 • Lễ nhập học tháng 4
 • Bắt đầu kì học tháng 4
 • Kiểm tra sức khỏe định kì

5月

 • Buổi tư vấn cho học sinh lần 1
 • Hoạt động ngoại khóa lần 1

6月

 • Kiểm tra cuối kì
 • Hoạt động ngoại khóa lần 2

7月

 • Kì thi năng lực tiếng Nhật JLPT
 • Bắt đầu kì học tháng 7
 • Tanabata
 • Hoạt động ngoại khóa lần 3

8月

 • Nghỉ Hè
 • Buổi tư vấn cho học sinh lần 2

9月

 • Kiểm tra cuối kì
 • Hoạt động ngoại khóa lần 4

10月

 • Lễ nhập học kì tháng 10
 • Kiểm tra sức khỏe định kì

11月

 • Buổi tư vấn cho học sinh lần thứ 3 (Dành cho học sinh nhập học kì tháng 4)
 • Buổi tư vấn cho học sinh lần thứ 1 (Dành cho học sinh nhập học kì tháng 10)
 • Hoạt động ngoại khóa lần 5

12月

 • Kì thi năng lực tiếng Nhật JLPT
 • Kiểm tra cuối kì
 • Hoạt động ngoại khóa lần 6
 • Nghỉ Đông

1月

 • Bắt đầu kì học tháng 1

2月

 • Buổi tư vấn cho học sinh lần thứ 2 (dành cho học sinh kì tháng 10)
 • Hoạt động ngoại khóa lần 7

3月

 • Kiểm tra cuối kì
 • Lễ tốt nghiệp khóa 1 năm và khóa 2 năm
 • Hoạt động ngoại khóa lần 8
 • Nghỉ Xuân