Ngày mồng 2 tháng 2 hàng năm được gọi là ngày tiết phân.
Khi nghe đến đến ngày này, rất nhiều người sẽ bất ngờ đúng không nào?
Tiết phân là ngày trước ngày đầu tiên của lập xuân. Hầu hết các năm nó rơi vào ngày mồng 3 tháng 2. Tuy nhiên, ngày lập xuân không phải được cố định vào ngày mồng 4 tháng 2 hàng năm mà nó có thể thay đổi.
Năm 2021 là năm có ngày tiết phân vào mồng 2 tháng 2 sau 124 năm kể từ năm Meiji 30.

setsubun

Tại trường Nhật ngữ Tokyo Cocoro, các bạn học sinh đã được học về ngày tiết phân. Các bạn đã cảm thấy rất thú vị với sự kiện lần đầu tiên này.
Và cuối cùng, tất cả đã rất vui vẻ khi nhận được đậu Fuku và Ehomaki.

Hướng tốt cho năm 2021 là hướng nam nam đông.
Các bạn hãy tập trung không nói chuyện và đã ăn hết Ehomaki chưa?

setsubun